Malugod na tinanggap ng mga Labor Information Officers (LIOs) ang hamon at tungkulin na mapalaganap ang paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na transaksiyon at korespondensiya sa ahensiyang NCMB.

Ito ay bilang pagtugon sa Executive Order Blg. 335, na nag-aatas sa lahat ng kagawaran/kawanihan/tanggapan/ahensiya/instrumentaliti ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon at korespondensiya.

Bilang paghahanda, ang NCMB-CO ay nakipag- ugnay sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) upang isagawa ang Pagsasanay sa Korespondensya Opisyal at Implementasyon ng Executive Order Blg. 335. Mahigit kumulang limampong (50) kalahok mula sa iba’t-ibang rehiyon ang dumalo sa pagsasanay na ito. Ginanap ito noong 24 ng Marso 2015 sa BSA Twin Towers, Ortigas Center, Lungsod Mandaluyong.

Ang pagsasanay ay binuo ng dalawang modyul. Una, ang Ortograpiyang Pambansa, wastong gamit ng bantas, gramatikang Filipino at pag-eedit na tinalakay ni G. Rogelio G. Mangahas. Si G. Jomar I. Canega, Linguistic Specialist ng KWF, ang tagapanayam sa pagsulat ng liham, katangian, bahagi at anyo at iba pang uri ng korespondensiya.

Sa kanyang mensahe, sabi ni G. Benjamin Medillo, Puno, Sangay ng Salin, KWF, ang kanilang layunin sa E.O. 335, ay para makuha ang pinakamabisang resulta sa pagsulat ng Filipino. “Sapagka’t ito ang behikulo natin sa ating pakikipagtransaksiyon at pakikipag-usap sa ating mga kliyente,” dagdag niya.

Pinatunayan ng mga kalahok ang kanilang kakayan at kaalaman sa pagsulat ng wikang Filipino sa pamamagitan ng paggawa ng isang korespondensya opisyal.

Ito ang unang pagkakataon para sa mga LIOs sa ganitong klase ng pagsasanay. Bagama’t marami ang nasiyahan sa dami ng natutuhan, meron ding nahirapan lalo na sa bukabularyong Filipino.

Bilang mga kalahok sa nasabing pagsasanay, masasabi naming “mahirap sa umpisa pero magiging madali kapag nasanay na.” Maggie B. Balagtey at Lyla Jane B. Tacio